* Alla belopp har omräknats till kronor (SEK) från Australienska Dollar (AUD) (FX AUD till SEK 7,09).

TRANSAKTIONEN I KORTHET

  • Body Science är baserade i Queensland, Australien och Bolaget erbjuder ett brett utbud av hälsosamma produkter inklusive proteinpulver, bars, kreatin och andra prestationsbaserade kosttillskott.
  • Body Science bedriver både försäljning mot B2B- och D2C, med en omfattande kundportfölj av stora livsmedels-, apoteks- och detaljhandelspartners, samt fackhandlare och onlineaktörer.
  • Bolagets omsättning respektive justerad EBITDA för 2022 uppskattas uppgå till ca 284,0 miljoner kronor* respektive ca 53,0 miljoner kronor.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från signering av avtalet.

”Body Science är en framstående aktör inom nutrition på den Australienska marknaden och arbetar aktivt för att ta fram, marknadsföra och sälja ledande produkter baserade på högkvalitativa ingredienser. Ett genomgående fokus på kvalité och Bolagets förmåga att ta ett proaktivt angreppsätt mot regelefterlevnad gör Bolaget i våra ögon unikt. Förutom att vi genom förvärvet utökar vårt produktutbud tar vi även ett strategiskt steg in på en ny geografisk marknad som öppnar upp för ytterligare distributionsmöjligheter till butiker med landsomfattande täckning och nya säljkanaler inom onlineförsäljning. Vi är väldigt glada att kunna hälsa entreprenörerna bakom Body Science välkomna till Humble ocg vår fortsatta tillväxtresa” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Vi är otroligt glada över dagens tillkännagivande då det signalerar nästa fas för ett ikoniskt australiensiskt företag. Vi är stolta över att ha utvecklat Bolaget från dess begynnelse som grundades i ett garage till vad Bolaget är idag. Vår framgång beror på det otroliga stödet från våra kunder, partners och framförallt, Body Science-teamet. Genom Transaktionen kommer Body Science fortsatt kunna växa och bli ett globalt varumärke för sportnäring inom Humble Group”, säger Greg Young och Nathan Picklum, delägare och verkställande direktörer, Body Science International Pty Ltd. 

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Gilbert + Tobin är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen. Deloitte är finansiella rådgivare till Humble.

Ernst & Young M&A är finansiella rådgivare och Hitch Advisory är legala rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.