Extra bolagsstämman den 14 april 2021 i Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024 som omfattar ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Bolaget. Incitamentsprogrammet består av maximalt 1 000 000 teckningsoptioner och samtliga teckningsoptioner har tecknats av dotterbolaget Bayn Europe Financial AB som i sin tur har överlåtit 820 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som omfattas av programmet. Resterande teckningsoptioner kvarstår hos Bayn Europe Financial AB och avses överlåtas till medarbetare i framtiden i enlighet med villkoren i programmet.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 35,72 kronor, motsvarande 150 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 mars 2021 till och med den 13 april 2021. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 29 april 2024 fram till och med den 29 juni 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se