Humble Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Humble Group”, och tillsammans med dess dotterbolag, “Gruppen”) har beslutat att emittera seniora säkerställda obligationer om 700 000 000 kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”) under ett totalt ramverk om 1 500 000 000 kronor. Nettoemissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att delvis finansiera förvärvet av Naty AB, som kommunicerat av Bolaget den 28 juni 2021, samt till att finansiera framtida förvärv och allmänna bolagsändamål för Gruppen.

Obligationsemissionen var väl mottagen av välrenommerade nordiska institutionella och privata investerare och var kraftigt övertecknad. Obligationerna har en 4-årig löptid och en ränta på 3m Stibor + 8,25 procent. Likviddagen förväntas bli den 21 juli 2021, villkorat av obligationsinnehavarnas godkännande av begäran att ändra villkoren för Humble Groups befintliga seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015243472 i ett skriftligt förfarande, som beskrivs i en separat kallelse till skriftligt förfarande daterad 29 juni 2021. Bolaget avser att notera Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

”Vi är mycket nöjda med det starka intresset från obligationsmarknaden och investerarnas förtroende för vår vision och förmåga att skapa långsiktigt värde. Obligationsemissionen gör att vi kan förvärva Naty, ett världsledande FMCG-företag och varumärke inom miljövänliga blöjor och personligvårdsprodukter, vilket utvidgar vårt erbjudande och stärker Humble Groups position som det ledande framtidens FMCG-företag. Det nya obligationslånet ger oss en flexibel finansieringsplattform, inklusive en ram på 1,5 miljarder kronor, och ökad finansiell beredskap att fortsätta att genomföra vår M&A-drivna tillväxtstrategi ”- säger Simon Petrén, VD Humble Group AB

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerade Sole Bookrunner och finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se