Villkorsändringarna föreslogs för att möjliggöra för Bolaget att ändra sina redovisningsprinciper till IFRS inom en snar framtid. Mer detaljerad information rörande de beslutade villkorsförändringarna finns i kallelsen till de Skriftliga Förfarandena som är publicerade på Bolagets hemsida.

Sista tid och dag för att rösta i de Skriftliga Förfarandena var klockan 15.00 den 17 februari 2023. Humble Group meddelar härmed att tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och att en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna de föreslagna villkorsförändringarna. De nya respektive villkoren för Obligationerna kommer att träda i kraft i dag och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Resultatet från de Skriftliga Förfarandena kommer att skickas till obligationsinnehavarna och finnas tillgängligt på Agentens hemsida.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och arrangör och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare i anslutning till de Skriftliga Förfarandena.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Denna information offentliggjordes genom ovanstående kontaktpersons försorg den 17 februari 2023 enligt ovan tid (CET).

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se