Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett ändringsavtal på sedvanliga villkor med Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och AB Svensk Exportkredit (publ) (”SEK”) avseende utökning av det befintliga kreditfacilitetsavtalet. Ändringsavtalet innebär en utökning om sammanlagt 300 MSEK. Efter utökningen uppgår kreditfacilitetsavtalet sammanlagt till 1 950 MSEK, fördelat på fyra säkerställda faciliteter. Under kreditfacilitetsavtalet finns fortsatt möjligheten att utöka lånebeloppet med ytterligare 300 MSEK.

”Den utökade finansieringen är ett viktigt steg i Bolagets fortsatta tillväxtresa och vi är mycket glada för det förtroende som Nordea,SEB och SEK visar oss genom den utökade lånefinansieringen. Det visar på Bolagets finansiella styrka och att vi levererat över förväntan, jämfört med den plan som utstakades förra sommaren i samband med refinansieringen av obligationerna. Med den utökade kreditfaciliteten säkerställer vi möjligheten att agera på intressanta och värdeskapande tillväxtsatsningar framgent.” – Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

Ändringsavtalet är en utökning av Bolagets existerande kreditfacilitetavtal och består dels av en inkorporering av ett kortfristigt lån om 150 MSEK och dels av en utökning av befintlig revolverande kreditfacilitet om 150 MSEK. Den revolverande kreditfaciliteten uppgår efter utökningen till ett aggregerat belopp om 450 MSEK.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i anslutning till utökningen av kreditfacilitetsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telephone: +46 – 8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersonsförsorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE.
FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.