Humble Group begär att få obligationsinnehavarnas godkännande avseende sitt upp till 500 miljoner kronor seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 (ISIN: SE0013801172) (“Obligationer 2021/2024”) och sitt upp till 1.500 miljoner kronor seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 (ISIN: SE0016273742) (“Obligationer 2021/2025” och tillsammans med Obligationer 2021/2024, “Obligationer”) med obligationer utestående till belopp om 300 miljoner kronor respektive 1.500 miljoner kronor, för att ändra villkoren för Obligationerna (“Villkoren”), som en del av förberedelsen för att ändra Bolagets redovisningsprinciper till IFRS inom en snar framtid.

För att ändra Villkoren har Bolaget idag instruerat agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), att initiera två separata skriftliga förfaranden (tillsammans de “Skriftliga Förfarandena”) avseende Bolagets utestående Obligationer. Underrättelser avseende de Skriftliga Förfarandena finns tillgängliga på agentens hemsida, https://nordictrustee.com/, finns bifogade till detta pressmeddelande och har förberetts i enlighet klausul 18.3 (Written Procedure) i Villkoren till Obligationer 2021/2024 respektive klausul 17.3 (Written Procedure) i Villkoren till Obligationer 2021/2025.

De tillämpliga majoritetskraven för att godkänna respektive begäran är, såsom anges mer utförligt i underrättelserna avseende de Skriftliga Förfarandena, (i) att obligationsinnehavare som representerar minst tjugo (20,00) procent av det justerade nominella beloppet deltar i vart och ett av de Skriftliga Förfarandena och (ii) att femtio (50,00) procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavare svarar i vart och ett av de Skriftliga Förfarandena godkänner begäran.

Ytterligare information om röstningsvillkor och viktiga datum för de Skriftliga Förfarandena finns tillgängliga i underrättelserna om de Skriftliga Förfarandena.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har utsetts till finansiell rådgivare och arrangör och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå till legal rådgivare i anslutning till de Skriftliga Förfarandena.

För ytterligare information angående transaktionen, vänligen kontakta Carnegie Investment Bank på dcmsyndicate@carnegie.se.

För ytterligare frågor till agenten avseende administreringen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Denna information offentliggjordes genom ovanstående kontaktpersons försorg den 31 januari 2023 enligt ovan tid (CET).

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se