Den förtida inlösen var villkorad av att sedvanliga villkor för dragning på det nya kreditfacilitetsavtalet om 1 650 MSEK som ingåtts med Nordea, SEB och SEK (som kommunicerats genom pressmeddelande den 20 juni 2023) innan den 15 augusti 2023. Detta villkor har uppfyllts och den förtida inlösen är därmed inte längre villkorad. Den förtida inlösen kommer således att ske den 22 augusti 2023. Inlösenbeloppen kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 15 augusti 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldböckerna som upprätthålls av Euroclear Sweden.

För ytterligare information kring den förtida inlösen hänvisas till Humble Groups pressmeddelande den 27 juli 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se