Humble Group meddelar att Bolaget kommer att genomföra en villkorad förtida inlösen av sina befintliga utstående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015243472 med ett utestående belopp om 300 MSEK (”Obligationer 2021/2024”) och befintliga utstående seniora säkerställda obligationer 2021/2025 med ISIN SE0016273742 med ett utestående belopp om 1 500 MSEK (”Obligationer 2021/2025” och tillsammans med Obligationer 2021/2024, ”Obligationerna”).

Datum för förtida inlösen är satt till den 22 augusti 2023. Den förtida inlösen är villkorad av att sedvanliga villkor för dragning på det nya kreditfacilitetsavtalet om 1 650 MSEK som ingåtts med Nordea, SEB och SEK (som kommunicerats genom pressmeddelande den 20 juni 2023) uppfyllts innan den 15 augusti 2023.

I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer Obligationer 2021/2024 att lösas in till inlösenpriset 100,95 procent av det totala nominella beloppet (d.v.s. 1 261 875 kronor per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta och Obligationer 2021/2025 kommer att lösas in till inlösenpriset 104,125 procent av det totala nominella beloppet (d.v.s. 1 301 562,50 kronor per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta (”Inlösenbeloppen”). Inlösenbeloppen kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 15 augusti 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldböckerna som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer de Obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North.

En underrättelse om förtida inlösen sänds till direktregistrerade ägare av de Obligationerna enligt skuldböckerna per den 26 juli 2023.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den villkorade förtida inlösen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se