Humble Group AB (publ) (”Bolaget” eller “Humble Group”) emitterade den 21 juli 2021 seniora säkerställda företagsobligationer om 700 000 000 kronor under ett ramverk om 1 500 000 000 kronor med slutligt förfall i juli 2025 (”Obligationerna”).

Bolaget har nu ansökt om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq First North med planerad första dag för handel omkring den 31 augusti 2021 och har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths regelverk.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning eller förvärv av något av Bolagets finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på Humble Groups hemsida, www.humblegroup.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble Group:

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE

FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se