Humble har erlagt köpeskillingarna för aktierna i Privabbolagen med kontanta medel, befintliga aktier i Humble som ägdes av Humbles dotterbolag Ewalco Holding AB och genom att styrelsen i Humble har beslutat om emission och tilldelning av 5 275 975 aktier i Humble till säljarna av Privabbolagen.

Samtliga övriga villkor för Transaktionernas genomförande har uppfyllts och Humble har därmed tillträtt aktierna i Privabbolagen.

Humbles aktiekapital kommer i samband med Transaktionerna att öka med 1 160 714,50 kronor till 67 441 122,10 kronor och antalet aktier i Humble kommer att öka från 301 274 580 till 306 550 555 aktier. Kontantdelen av Köpeskillingarna har finansierats med Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se