Humble Group AB (publ) (”Humble”) har under hösten varit i långtgående diskussioner och process med ett internationellt riskkapitalbolag (”Intressenten”) beträffande ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Humble. Intressenten och vissa aktieägare i Humble har inte kommit överens om priset för det potentiella uppköpet och diskussionerna med Intressenten har nu avslutats.

”Den långtgående utköpsprocessen ser jag som en kvalitetsstämpel på attraktiviteten i vår plattform och den unika position som vi besitter. Vi ser en fortsatt hög organisk tillväxt under fjärde kvartalet och har slagit nytt försäljningsrekord under både oktober och november månad. Under året har vi haft ett fokus på strukturarbetet och att etablera en organisation som klarar av att stödja gruppens utveckling, där vi kommit långt i IFRS-konverteringen och har som målsättning att byta redovisningsstandard tidigt nästa år, vilket är en del av förberedelserna som krävs för att möjliggöra ett listbyte. Sammantaget ser vi fram mot 2023, där vi kommer fortsätta vinna marknadsandelar och prioritera att stärka koncernens kassaflöden och lönsamhet.” säger Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ).  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se