24 september 2021, Stockholm
Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har givit Carnegie Investment Bank i uppdrag som Sole Bookrunner att arrangera möten med nordiska obligationsinvesterare med start den 24 september 2021 för att utvärdera möjligheten att emittera ytterligare obligationer med ett förväntat belopp om 400 000 000 SEK under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 med en ram om 1 500 000 000 SEK (ISIN: SE0016273742). Emissionslikviden kommer att bidra med fortsatt finansiell flexibilitet inför framtida förvärv så som beskrivs i ett pressmeddelande publicerat den 23 september 2021. Emissionen förväntas ske inom en snar framtid under förutsättning att marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Humble Group AB

Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble

Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE

FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se