Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har givit Carnegie, Nordea och SEB i uppdrag att som Joint Bookrunners arrangera en serie investerarmöten med start den 22 juni 2022 för att utvärdera möjligheten att emittera ytterligare obligationer under Bolagets existerande seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 med en ram om 1 500 000 000 SEK varav 1 200 000 000 SEK är utestående (ISIN: SE0016273742). Bolaget fortsätter att se möjligheter till förvärv för fortsatt expansion och nettoemissionslikviden från obligationsemissionen ska användas till generella företagsändamål inklusive förvärv. Humble överväger för närvarande fyra förvärv i närtid, där två aktieköpsavtal har tecknats och två är nära att undertecknas. Om förvärven genomförs kommer förvärven på RTM-basis (rullande tolv månaderna) att addera en sammanlagd nettoomsättning och justerad EBITDA på ca 1 143 Mkr respektive ca 76 Mkr. Bolagen förvärvas till en summa av ca 411 miljoner kronor på kontant och skuldfri bas, och betalas med en blandning av vederlagsaktier och kontanter. Emissionen förväntas genomföras inom en snar framtid, beroende på marknadsförhållanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se