Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har rekryterat Kristoffer Zinn till rollen som Analyschef (Chief Analytics Officer). Kristoffer har en bred kompetens inom Business Intelligence och Analytics, med flera nyckelroller i bagaget inom både finans och e-handelssektorn såsom analyschef, utvecklare och BI-analytiker hos Pierce, Nordea och Top Of Minds.

Kristoffer kommer i sin roll att arbeta med att etablera koncernens analysenhet, där Business Intelligence utgör en central komponent i Humbles globala strategiska plattform. Genom utvecklingen av den centrala dataplattformen för alla koncernbolag stärks gruppens analyskapacitet och förmågan att snabbare identifiera och realisera synergier, såväl vertikalt som horisontellt inom organisationen. Satsningen på analysområdet väntas även ha en positiv påverkan på dotterbolagens lokala beslutsfattande inom produktionsplanering, distribution, supply chain och tillväxt redan under nästa år.

Kristoffer kommer att ingå i Humble-koncernens ledningsgrupp och rapportera direkt till koncernens VD samt arbeta tillsammans med dotterbolagens respektive VD:ar. Kristoffer kommer tillträda sin roll den 31 januari 2022.

”Vi har en tydligt plan att driva en datadriven tillväxtstrategi, där vi nyttjar analysunderlag för att snabbare hjälpa koncernens bolag med att realisera och maximera synergierna mellan bolagen. Det är ett mycket effektivt och säkert instrument som vi även räknar med kommer kunna stärka det lokala beslutsfattandet och generera ökad tillväxt och lönsamhet. Gruppen har redan kommit en bra bit vägen och med vårt tydliga fokus på att hjälpa bolag att ställa om till en hållbarare affärsmodell, är det ett effektivt och nödvändigt instrument att behandla data på en granulär nivå. Det är därför mycket glädjande att få in Kristoffer som har en gedigen bakgrund från olika branscher och vana att arbeta med analys på global skala.”, säger Simon Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Jag har sedan en tid följt Humble Groups utveckling och är djupt imponerad av vad teamet lyckats åstadkomma på kort tid. Det ska bli fantastiskt spännande att vara med och bygga framtidens datadrivna FMCG-powerhouse. Att Humble Group satsar på analysområdet i det här skedet är helt rätt. Det finns många direkta vinster i form av processautomatiseringar och realiserade synergier, och på lite längre sikt i form datadrivna strategiska satsningar.”, säger Kristoffer Zinn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se