Humble producerar i dagsläget cirka 20 miljoner dryckesburkar per år hos externa producenter. Genom att Humble nu investerar i en egen dryckeslina avser Bolaget att lyfta in producerade volymer till Humble för intern produktion. Detta förväntas ha en positiv inverkan på lönsamheten för de isolerade produkterna samtidigt som Humble kan utöka den långsiktiga kapacitetsförmågan och säkerställa de interna leveransbehoven med en mer lokalt positionerad produktion. Genom Investeringen kommer Bolaget även att kunna erbjuda kontraktstillverkning till externa varumärken.

Enligt den preliminära tidsplanen är Investeringen genomförd och dryckeslinan operativ under det andra halvåret av 2023. Investeringen har inte någon materiell påverkan på Humbles balansräkning.

Vi är mycket entusiastiska över denna investering och vad den kommer att betyda för vårt Quality Nutrition-segment. Genom att kunna erbjuda ett fullskaligt sortiment av dryckesprodukter kan vi säkerställa den interna efterfrågan, öka vår kontroll över värdekedjan och möta våra B2B-kunders behov ännu bättre. Vi är övertygade om att denna expansion kommer att bidra till en ökad attraktivitet som kontraktstillverkare och samtidigt höja innovationstakten och produktkvalitén för segmentet." säger Simon Petrén, VD för Humble Group AB.

Målsättningen är att genom Arena stärka produktionserbjudandet för Humbles B2B-kunder och att leverera en komplett portfölj av högkvalitativa produkter över flera kategorier inom sportnutrition. Arena möjliggör även en förhöjd innovationstakt och säkerställande av produktkvalitet, vilket förbättrar förutsättningarna för att fortsatt vara en konkurrenskraftig och långsiktig helhetsleverantör till Humbles kunder och samarbetspartners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: 
simon.petren@humblegroup.se
Telephone: +468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se