Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 11 augusti 2021 att Bolaget hade genomfört en större koncernövergripande bankupphandling under det andra kvartalet 2021, i syfte att erhålla värdeskapande rådgivning och samtidigt stärka hela gruppens banktjänste- och kreditvillkor. Som ett led i detta har Humble beslutat att gå vidare med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) som ny huvudbank för Humble-koncernen. I samband med detta har Humble och SEB ingått ett flexibelt kontokreditavtal avseende 400 miljoner kronor till fördelaktiga och konkurrenskraftiga villkor.

”Det är mycket glädjande att vi har nått en överenskommelse med SEB och att de har en stark tilltro till den fortsatta resan med Humble. Genom att få en tillgång till en gemensam bank för de nordiska bolagen i Humble-koncernen kommer vi att minska de befintliga bolagens kostnader och uppnå omedelbara synergier för de bolag som förvärvas in i gruppen. Det ökar även vår data-granularitet och sparar tid för de operationellt ansvariga i dotterbolagen, vilka nu att inte behöver förhandla banktjänster lokalt i framtiden. Kreditramen förbättrar Humbles kreditvillkor avsevärt och ger en flexibel användning, både operativt och till nya förvärv.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se