Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 28 maj-11 juni 2020 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,80 SEK efter omräkning enligt optionsvillkoren.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
    • – 28 maj 2020 till och med 11 juni 2020;
    • – 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor finns på Bayns hemsida.

Bilagor