Humble Group AB (publ) (”Bolaget”) höll den 19 juli 2022 extra bolagsstämma i Stockholm. Den extra bolagsstämman hölls genom poströstning enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid den extra bolagsstämman beslutades att välja Ola Cronholm till styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att han ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2023.

Extra bolagsstämman beslutade även att ändra verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se.

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se