Ledningen för Bayn Europe AB kompletterar tidigare pressmeddelanden (12 mars och 28 februari 2019) om gratis teckningsoptioner och preciserar härmed att detta förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 9 april 2019. Vid full teckning med stöd av föreslagna teckningsoptioner kan 5 054 994 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 14,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Bilagor