Bayn Group AB (“Bayn”, ”Bolaget”) har under hösten 2020 startat upp testförsäljning av Tweek i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och UK, där utfallet från den initiala periodens försäljning har varit över förväntan. Nu har bolaget säkrat flera större listningar i respektive land, där produkterna kommer att rullas ut i ett flertal top-tier livsmedel- och apotekskedjor under Q2 2021.

Tweek lanserades i Sverige 2018, där man nådde en ledande position inom sockerreducerad konfektyr efter mindre än 18 månader. Under 2020 har bolaget haft en tillväxt med 72 % på den svenska marknaden och har 7 smaker representerade på topp 20 varav 3 i topp 5. I Sverige har Tweek en marknadsandel på ca 35 % med distribution i 1500 butiker i den snabbväxande kategorin, som omsätter ca 110 MSEK på 10 miljoner invånare.

När man nu lanserar i flera större exportmarknader så som Tyskland och Englands, som tillsammans är ca 15 gånger större, ser Bolaget goda möjligheter att snabbt öka volymen om man lyckas replikera lanseringen från den svenska marknaden. Den initiala testförsäljningen i respektive land har gått mycket bra och Bolaget anser att de KPI:er som mäts vid utrullning t.ex. försäljning per butik och antal återköp, ser starkare ut än vad de gjorde när man lanserade i Sverige – Något som eventuellt kan förklaras av att marknaderna är mer mogna och mottagliga än 2018 samt att varumärket har stärkt portföljen, recept och smak ytterligare.

“Det är mycket glädjande att vi fått så pass bra respons från de nya marknaderna där vi rullat ut Tweek. Vi har en väldigt hög efterfrågan på produkterna från distributörer, inköpare och konsumenter och nu handlar det om att snabbt prioritera vilka kanaler och marknader vi tror mest på i närtid. Självklart har vi lärt oss mycket från den tid vi varit verksamma på svenska marknaden men det finns nya många aspekter att ta hänsyn till för att optimera lanseringen efter lokala kulturen och affärsstruktur. Vi känner oss spända för framtiden och vi siktar på att skala upp försäljningen ordentligt under våren.” – Lennart Arvidsson, VD Bayn Retail AB

Tweek är det ledande sockerreducerade varumärket i Sverige och har ett brett sortiment av socker-reducerade förpackade och lösviktsprodukter inom konfektyr. Varumärket har under hösten 2020 påbörjat lansering i flera exportmarknader som Kina, UK, Tyskland och de övriga nordiska länderna. Bolaget förvärvades tidigare i år av Bayn Group och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.