Pändy har under en längre tid förberett sortiment och förutsättningar för att lansera produkterna via egen butik på Amazon. Nu har avtal tecknats med en etablerad säljpartner för lansering på Amazon i hela Europa. Initialt kommer produkterna finnas tillgängliga i England och Tyskland, för att senare rullas ut på övriga plattformar. Under året är ambitionen att utöka ytterligare med distribution och lanseringar mot Amazon USA och Asien.

Till följd av ökad efterfrågan, delvis drivet av covid-19 men även utvecklingsprojekt av plattformen, har den egna e-handeln haft en mycket stark försäljningsökning med mångdubblad omsättning under andra kvartalet. Bolaget har även haft en stark efterfrågan från externa online-återförsäljare, med ökad orderingång och kampanjaktivering.

”Vi ser en mycket positiv trend för online-försäljningen, både i vår egen e-handel och via andra återförsäljare. Givetvis är covid-19 en bidragande faktor, där den här typen av produkter fått ett generellt uppsving inom e-handel. Samtidigt har vi även haft mycket bra tajming med intensivt arbete gällande att utveckla vår e-handelsplattform för att bredda sortimentet, optimering och förbättrad effektivitet, vilket bidrar till högre konverteringsgrad. Med de nyckeltal och markant högre ROAS (Return on Ad Spend) som vi nu har finns det goda möjligheter att skala försäljning och marknadsföring lönsamt. Vi kommer även fortsätta arbetet med optimering och ett bredare sortiment och hoppas kunna växa vår egen e-handel ytterligare under året. Det finns ett flertal exempel på mycket framgångsrika aktörer i USA och UK med nyttiga snacksprodukter direkt till konsument. Med rätt förutsättningar och strategi kan vi göra en liknande resa i Norden och Europa med Pändy” – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB

Pändy Foods är ett dotterbolag i Bayn Europe, med varumärke och sortiment av hälsosammare snacks och on the-go-produkter. Varumärket säljs och marknadsförs via egen e-handel, online-återförsäljare och till distributörer i över 20 marknader.

Bilagor