Bayn Europes produktionspartner Honsea Sunshine Biotech Co. Ltd i Guangzhou har inför det kinesiska nyåret levererat en provorder om 6,6 ton EUREBA® D-01. Kunden är Hoiee Wuhan Ice-works (www.hoiee.cn), som har specialiserat sig på sockerreducerade bageriprodukter och glassar. Hoiee är ett dotterbolag till livsmedelsföretaget Poonmanee, som har sitt säte i Wuhan ca 50 mil väster om Shanghai.

EUREBA® D-01 är Bayns sockerersättare som är speciellt framtagen för mejeriprodukter. Den har framgångsrikt använts av glassproducenter både i Sverige och utomlands. EUREBA® D-01 kan ersätta socker 1:1 bland annat i mejeriprodukter utan att ge avkall på vare sig smak eller munkänsla.

Ordern är värd ca 240 TSEK och är en provorder för en serie planerade leveranser med början i april 2019 och slutleverans i första kvartalet 2020. Den totala ordern skall omfatta minst 100 ton med ett värde av drygt 3,8 MSEK.

Bilagor