Bolaget har under hösten lanserat hela Tweek-sortimentet på alla de övriga nordiska marknaderna. Finland är det land som var först ut och som har högst omsättning och distribution i flest butiker. Produkterna har fått ett starkt mottagande på alla marknader och på kort tid visat en hög försäljning från ett hundratal testbutiker. Givet den positiva responsen från lanseringen ser ledningen goda möjligheter att Bolaget kommer kunna nå en ledande position även i de övriga nordiska länderna under nästa år. Det skulle innebära en betydande omsättningstillväxt för Bolaget och en stärkt positionering för att driva kategoriutvecklingen av kedjornas hälso- och funktionellt betingade konfektyrprodukter.

Tweeks sockerreducerade godisprodukter är marknadsledande i Sverige och finns tillgängliga hos majoriteten av de större formaten i dagligvaruhandeln som Ica, Coop, Hemköp, City Gross, OKQ8 m.m. Under 2020 har tillväxten varit fortsatt hög och med etablering hos fler distributionspunkter, där Bolaget successivt ökat sin andel som ledande aktör.

”Det är superkul att vi fått så pass bra respons i de nya länderna. Vår strategi från början har varit att nå en marknadsledande position för sockerreducerad godis i Sverige innan internationell expansion – vilket vi uppnått. Under hösten har vi haft ett stort fokus på lansering och utrullning i våra grannländer och vi är mycket nöjda med resultatet från testförsäljningen. Med tanke på att nyckeltalen överträffar de vi hade för Sverige så ser vi goda möjligheter att nästa år nå en ledande position i de övriga nordiska länderna. Under första kvartalet kommer vi även att fortsätta den internationella expansionen med lansering i nya länder och områden som Tyskland, England, Frankrike, Benelux, Spanien och mellanöstern. Arbetet med Bayns team och teknologiplattformen löper på väl och vi har redan flera lovande projekt med EUREABA igång, både för de befintliga godisprodukterna och nya kategorier inom socker-reducerade livsmedel. Det är mycket spännande att vara en del av den här tillväxtresan och vi märker att konsumenterna är mer benägna att handla hälsosamma livsmedel än någonsin.” – Lennart Arvidsson, VD Bayn Retail (u.n.ä Tweek AB)

Tweek har ett brett sortiment av socker-reducerade förpackade och lösviktsprodukter inom konfektyr och är marknadsledare i Sverige. Bolaget förvärvades tidigare i år av Bayn Group och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayneurope.com

Bayn Group is an independent supplier of cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s plant-based ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new healthier formulations and recipes focused on taste and texture to help food and beverage companies around the world reduce sugar and calories in their products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.