Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handeln i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

– Sista dag för handel med BTU är 2016-07-15 

– Stoppdag hos Euroclear i BTU är 2016-07-19 

– De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå 2016-07-21 

Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Bayn Europe AB till 5 683 374 stycken. Aktiekapitalet i Bayn uppgår till 1 250 342,28 kronor efter registreringen av emissionen. Detta är en ökning av antalet aktier med 1 894 458 stycken, och en ökning av aktiekapitalet med 416 780,76 kronor.

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta VD Lucy Dahlgren, tel. 073-738 67 52 eller via mail ld@bayn.se.

Bilagor