Bayns framgångsrika sockerersättningsblend, EUREBA® D01, tillåter att man byter ut sockret 1:1. Studien bekräftar tidigare slutsatser att blenden ger en snarlik kristallisering som glass sötad med socker, och den ger en god smak och en god munkänsla. I den här studien gjordes glass med olika recept, ett med EUREBA® D-01 och ett med socker. Dessa jämfördes sedan med e-sensorisk teknologi. Skillnaden i smak, arom och munkänsla var ytterst liten jämfört med glass sötad med socker.

“Glass är en fryst produkt vanligtvis gjord av mjölkprodukter såsom grädde och mjölk. Emulgeringsmedel, stabilisatorer och smakämnen tillsätts sedan för att ge produkten rätt smak och munkänsla. På grund av de ohälsosamma effekterna av socker söker konsumenterna nu mer och mer efter hälsosamma alternativ, som sockerreducerad glass. Dock gör glassens komplexa karaktär detta svårt, att ändra sockerhalten är en stor utmaning”, säger Mathias Lundgren, PhD, på e-Sense Sweden AB. “Bayns EUREBA® D-01 blend är en lösning på denna problematik. Med den kan man ersätta sockret upp till 100% och samtidigt bibehålla smak och munkänsla.”

E-sensorik kompletterar sensoriska paneler för att kartlägga smakprofilen i livsmedel. På senaste tiden har ny teknologi gjort det möjligt att elektroniskt mäta sensoriska egenskaper och översätta resultaten till human sensorik, som erfarenhet, känsla och minne.

Detta white paper finns att läsa på Bayns partnersida, där du lätt ansöker om login.

(This news release will be available in English on bayneurope.com.)

Bilagor