Orderingång har varit mycket tillfredställande, dels tack vare att våra befintliga kunder har en ökad förfrågan på sina produkter och dels tack vare att efterfrågan på sockerreducerade produkter från marknaden är stor. 

Detta leder till att producenterna utöver att de säljer mer av befintliga produkter också utvecklar nya. Vi har under kvartalet också startat samarbete med nya kunder. Orderingången för kvartal 1 landade på cirka 2,7 miljoner mot budgeterat 1 miljon.

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 April 2019

Bilagor