Pändy Foods AB har tillsammans med sin samarbetspartner Salessupport, etablerat den första listningen i den danska dagligvaruhandeln. Listningen innebär en central distribution och försäljning hos kedjan Salling Group A/S och utgör linschipsen Sour Cream & Onion och Cheese & Onion.

Salling Group A/S är en av de ledande dagligvaruhandelskedjorna i Danmark med butikerna Netto, Føtex, Bilka och Salling, vilka tillsammans utgör ca 35 % av den totala marknaden. De första produkterna som lanseras kedjan från och med v.20 är linschipssmakerna Sour Cream & Onion och Cheese & Onion. Bolaget har löpnade fört en dialog med kedjan under de senaste 6 månaderna och har som ambition att lansera resterande del av sortimentet under året.

Salessupport är ett av de största nordiska säljbolag inom dagligvaruhandeln och är bolagets samarbetspartner och säljrepresentant, som sköter all bearbetning av den danska marknaden.

”Vi är mycket stolta över att äntligen kunna lansera våra produkter i Danmark. Branschen som vi agerar inom har långa ledtider för den här typen av djupare marknadsetablering och med tanke på att produkterna lanserades vid årsskiftet så har vi kommit långt på kort tid. Salling Group är en betydande aktör som innebär ett stort steg för oss i att etablera hela Pändy-portföljen i den danska dagligvaruhandeln. Vi har nu arbetat med Salessupport i lite över ett år med att förbereda och genomföra lanseringen. De har även bolag i Sverige, Norge och Finland och ser vi goda möjligheter till ett fördjupat samarbete för att påskynda tillväxten i dessa marknader också.” – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB

Sour Cream & Onion och Cheese & Onion är två av fyra smaker av Pändys linschips. Bolaget har totalt 14 produkter i portföljen som säljs och marknadsförs till över 20 marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, IR-Ansvarig Bayn Europe AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayneurope.com

Bayn Europe is an independent supplier of cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s plant-based ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new healthier formulations and recipes focused on taste and texture to help food and beverage companies around the world reduce sugar and calories in their products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.

Bilagor