Eventet äger rum i centrala Stockholm och inkluderar presentationer av bland annat VD Simon Petrén och andra representanter från koncernledningen. Humbles ambition med dagen är att deltagarna ska lära känna Bolagets olika affärssegment bättre (dvs. Future Snacking, Sustainable Care, Quality Nutrition och Nordic Distribution) samt få möjlighet att ställa frågor till koncernledningen.

Efter eventet finns det möjlighet att mingla med bolagsrepresentanterna. Deltagare som inte har möjlighet att närvara fysiskt under dagen kommer att kunna delta under presentationerna via digital livesändning.

Ytterligare information, inklusive agenda och praktiska detaljer för deltagande, kommer att tillhandahållas inför kapitalmarknadsdagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telephone: +46 – 8 61 32 888

OM HUMBLE
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE.
FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.