Det är en fortsatt stor framgång för sockerersättningslösningen EUREBA®, som Bayn Europe AB började sälja mer av i somras. Både genom e-sensorik och i smakpanel-tester har glass tillverkad med EUREBA® visat sig smaka lika bra som produkter tillverkade med socker. 

“Bayns serie för mejeriprodukter, EUREBA® D-serien, är vår första kommersialiserade produktgrupp. Den har testats och utvärderats av tillverkare av glass, fruktberedningar och proteindrycker”, säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB. “Den här månaden har vi haft en rekordstor orderingång för både D-serien och våra övriga produkter. Värdet på denna överstiger TSEK 500.” 

Ökningen av försäljningen förklaras delvis av att en användare av EUREBA® D-01 har gått in på den finska marknaden. 

“Jag är stolt över våra egna försäljningsresurser och våra försäljningspartners som har haft en fantastiskt bra orderingång. September innebär ett försäljningsrekord, vilket ger oss ett starkt Q3”, säger Mats Källqvist, Marknad- och Försäljningschef på Bayn Europe. 

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 okt 2018 kl. 11.35 CET.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Bilagor