Lucy Dahlgren har idag meddelat styrelsen i Bayn Group AB (”Bolaget” eller ”Bayn”) att hon på egen begäran avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bayn. Som tidigare kommunicerats har aktieägare representerande cirka 44 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslagit att på extra bolagsstämma i Bayn den 5 februari 2021 välja Henrik Patek som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 

”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Lucy för hennes insatser som grundare, tidigare VD och styrelseledamot i Bayn samt önska henne all lycka till i framtiden.” – Peter Werme, Styrelseordförande Bayn Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande Bayn Group AB
Telefon: +46 70 626 78 99
E-mail: peter.werme@fefonden.se

Simon Petrén, VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se