Bolagets framgångar i USA fortsätter. Med bekräftad lansering av tuggummi i Rite Aids kassalinje och med starka försäljningssiffror från Amazon i ryggen förstärker Bolaget sin position med återförsäljare och lanserar såväl tandtrådsbyglar som tandborstar i 2 400 butiker, med start i juni 2021. Bolaget lanserar även en handfull produkter med diverse återförsäljare, såsom Raley’s, Mother’s Market och Albertson’s, i ytterligare ca 400 butiker. I Tyskland förstärker Bolaget sin position på marknaden genom lansering av en helt ny produktserie i över 3 400 butiker med start i juli 2021.

”Vår effektiva organisation och beslutsfattningsförmåga möjliggör för oss att springa snabbare än våra konkurrenter vad gäller innovation inom kategorin och än en gång visar vi att vi kan producera kvalitativa och miljövänliga produkter som uppskattas av slutkonsumenten. Resan har bara börjat och det är enormt glädjande att vi för varje dag som går får inviga fler människor i vår tandvårdsrevolution samt åtnjuter förtroende av våra partners att nå ut till en bredare publik.” säger Oskar Holmblad, Försäljningschef The Humble Co. AB, och fortsätter:

”Fusionen med övriga bolag i koncernen har varit väldigt smidig och introduktionen av respektive varumärke till våra distributörer och samarbetspartners har renderat entydig positiv feedback. Vi ser fram emot att fortsätta stötta övriga portföljbolag på deras respektive exportsatsningar samt fortsätta fördjupa vårt samarbete med våra partners.”

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom naturlig munvård och förvärvades av Humble Group den 18 mars 2021. Bolaget har en omfattande distribution på över 30 marknader och ca 50 000 point of sales med fokus på USA, Tyskland, Storbritannien och Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.