Bolaget gör ytterligare framsteg genom att slå sig in i en ny vertikal på den amerikanska marknaden. Bolagets signaturprodukt, bambutandborsten Humble Brush, samt dess minttandkräm kommer att ta plats i necessären i Business Class hos ett välrenommerat amerikanskt flygbolag från och med hösten 2021. Bolaget har säkrat order på totalt 4 124 000 produkter som ska levereras till och med mars 2022.

”Den grund vi lade på flygbolagsmarknaden innan Corona bröt ut i form av vunna kontrakt med flygbolag såsom Swiss Airlines, Lufthansa, SAS och Edelweiss har skapat ringar på vattnet och i takt med att världen som helhet, och flygbolagsindustrin specifikt, återhämtar sig sakta men säkert bär vårt hårda arbete äntligen frukt. Vi visar genom vår hittills största affär inom denna vertikal att vi är en spelare att ta räkna med och vi tackar ödmjukast för förtroendet. Utöver att affären i sig är lönsam innebär den enorm marknadsföring och exponering för oss och tidpunkten hade inte kunnat vara mer passande givet att vi för närvarande växer kraftigt i USA. Vi får i samband med affären inte bara betalt för produkterna utan även exponering av våra två storsäljande produkter till miljontals passagerare och potentiella nya kunder, på världens största marknad” – Oskar Holmblad, Försäljningschef The Humble Co. AB

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom naturlig munvård och förvärvades av Humble Group AB (publ) den 18 mars 2021. Bolaget har en omfattande distribution i över 30 marknader och ca 60 000 point of sales med fokus på USA, Tyskland, Storbritannien och Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.