”Nu när vi har tagit steget ut till de övriga europeiska marknaderna, är Amazon självklart en viktig säljkanal och aktör att etableras sig hos. Det känns både hedrande och spännande att de kontaktat oss och ser potentialen i TWEEK som varumärke och möjlighet till fördjupat samarbete, vi ser mycket positivt på potentialen att snabbare öka försäljningen och varumärkeskännedomen genom deras kanaler och plattform. Bolaget har haft en bra start på året och nöjda med tillväxten på den svenska marknaden under 2020. Det ska bli kul att inviga resten av Europa i vår alternativa godisrevolution.” säger Lennart Arvidsson, VD TWEEK AB

TWEEK lanserades i Sverige 2018, där varumärket nådde en ledande position inom sockerreducerad konfektyr efter mindre än 18 månader. Under 2020 har bolaget haft en tillväxt med 72 % på den svenska marknaden och har 7 smaker representerade på topp 20 varav 3 i topp 5. I Sverige har TWEEK en marknadsandel på cirka 35 % med distribution i ca 1 500 butiker i den snabbväxande kategorin, som omsätter ca 110 MSEK på 10 miljoner invånare.

Under hösten 2020 påbörjades lansering på flera exportmarknader, däribland Kina. Testförsäljning av TWEEK startades i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien, där utfallet från den initiala periodens försäljning är över förväntan. Under första månaderna på 2021 säkrades flertalet större listningar i respektive land där produkterna kommer rullas ut i top-tier livsmedel- och apotekskedjor under andra kvartalet. 

TWEEK är det ledande varumärket i Sverige för sockerreducerade produkter och har ett brett sortiment av förpackade- och lösviktsprodukter inom konfektyr. Bolaget förvärvades tidigare i år av den börsnoterade koncernen Humble Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen hos för generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humble framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.