Det planerade förvärvet av Pändy Foods AB fortgår enligt plan. Due diligence processen är avslutad och förhandlingarna pågår med sikte på att vara avslutade inom en tvåveckorsperiod.

Ett förvärv är villkorat av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma.

Bilagor