Bayn Europe AB avslutade i fredags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,6 MSEK tecknats till cirka 6,1 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om cirka 92 procent. Emissionsbeloppet tecknades till cirka 49 procent med stöd av teckningsrätter. Av emissionsbeloppet utgör 2,5 MSEK kvittning av fordran mot aktier. Emissionen tillför bolaget ca 3,6 MSEK i likvida medel före emissionskostnader vilka beräknas till 500 000 kronor. Aktiekapitalet ökar från 2 270 586 till 3 941 812 och antalet aktier blir således 17 917 329. Avräkningsnotor kommer att sändas ut under innevarande vecka. 

”Det är mycket glädjande att intresset för Bayn och vår strategi är så stort. De flesta stora livsmedelstillverkarna har hakat på trenden med sockerreduktion. Fler och fler visar intresse för sötningslösningar baserade på naturliga källor. Här ligger marknadspotentialen för Bayn. Med våra produkter och tjänster kan livsmedelstillverkare erbjuda kunderna hälsosamma produkter med bibehållen smak och konsistens.”  säger Patrik Edström, VD i Bayn”.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, pe@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 201 kl. 15.25 CET.

Bilagor