Valberedningen inför Bayn Group AB (publ)’s årsstämma 2021 består av följande ledamöter:

  • Henrik Patel, ordf i valberedningen utsedd av Roosgruppen AB
  • Thomas Petrén, utsedd av Seved Invest AB
  • David Wallinder, utsedd av Semroen AB
  • Peter Werme ordförande i styrelsen i Bayn Group AB.

Valberedningen representerar därmed cirka 29 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämman
  • Antal stämmovalda styrelseledamöter
  • Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  • Val och arvodering av revisor
  • Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bayn Groups valberedning kan göra det senast 28 mars 2021, med e-post till peter.werme@fefonden.se eller med brev till Bayn Group AB (publ), Att: Valberedning, adress.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, styrelseordförande Bayn Group AB (publ)
Tel: +46706267899
Email: peter.werme@fefonden.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com
Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se