Bayn Europe tillverkar och säljer den sötade fiber-produkten EUREBA®, som kan ersätta socker utan vidare omformuleringar i användningsområden som är så vitt skilda som glass, yoghurt, choklad, konfektyr och hälsoprodukter.

Den produktionsprocess som Bayn har utvecklat och som bolaget har ansökt om patentskydd för, garanterar en homogen produkt med mycket hög kvalitet. I det fortsatta arbetet med att förbättra processen kommer bolaget kunna sänka produktionskostnaden ytterligare och därmed realisera lägre priser till konsumenterna, vilket gör det till en ännu mer attraktiv sockerersättare.

Genom Vinnovas bidrag på två miljoner kronor möjliggörs inte bara konstruktion av en reaktor i pilotskala, men även förstärkning av analyskapaciteten med bland annat ett elektronmikroskop. Detta medför en ökad möjlighet att snabbare testa nya formuleringar och färdiga produkter.

”Det är mycket glädjande att staten inser potentialen i att investera i såväl folkhälsan som i svensk spetsteknologi inom livsmedelsprocesser” – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB (publ.)

Bilagor