1
1
1

Restaurant Grodan and Bayn Europe in partnership

For the Frog restaurant, it is important to be at the forefront of development and to satisfy every single guest. Desserts are often lactose-free, there is always a gluten-free or vegan option. The latest addition is no-sugar-added desserts, made with EUREBA®.

Restaurant Grodan and Bayn Europe in partnership2023-06-22T11:45:57+02:00

Bayn Europe utvecklar ny totallösning för sockerreducerad choklad, skräddarsydd för den kinesiska marknaden.

Bayn Europe, en ledande oberoende utvecklare av lösningar inom sockerreducering, har tagit fram en helhetslösning, ”Dark chocolate blend”, för att ersätta tillsatt socker i choklad. Lösningen är skräddarsydd för den kinesiska marknaden. 

Bayn Europe utvecklar ny totallösning för sockerreducerad choklad, skräddarsydd för den kinesiska marknaden.2023-06-22T11:46:01+02:00

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Intäkter 
 903 (396)TSEK Rörelseresultat 
 - 995 (-1 098)TSEK Resultat efter skatt 
 - 904 (-1 124)TSEK Resultat per aktie* 
- 0,24 (-0,34)SEK Resultat per aktie efter full utspädning* - 0,24 (-0,25)SEK *= antalet aktier är beräknat på 3 788 916 
 Januari - december ....

Bokslutskommuniké 20152023-06-22T11:46:05+02:00

Bayn utvecklar kostnadseffektiv lösning för choklad utan tillsatt socker som är lika god som vanlig choklad

Bayn har utvecklat en kostnadseffektiv lösning för choklad utan tillsatt socker, genom att använda en steviolglykosidbaserad blandning med naturliga smakämnen och andra hälsosamma ingredienser, som enligt testpaneler smakar lika bra som choklad sötad med socker. 

Bayn utvecklar kostnadseffektiv lösning för choklad utan tillsatt socker som är lika god som vanlig choklad2023-06-22T11:46:06+02:00
Go to Top