THE TRANSACTION IN BRIEF

  • Bolagets uppskattade nettoomsättning respektive EBITDA för de kommande tolv månaderna uppgår till ca 77,1 miljoner kronor respektive ca 11,0 miljoner kronor.
  • Fitnessgrossisten är en norsk marknadsledare inom import och distribution av kosttillskott och fitnesstillbehör.
  • Köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till en fast ersättning om 37,4 miljoner kronor. Av Köpeskillingen ska 18,7 miljoner kronor erläggas kontant och resterande 18,7 miljoner kronor i form av 637 790 aktier i Humble, vilka emitteras till en kurs om 29,32 kronor.
  • Rörliga tilläggsköpeskillingar kan även komma att erläggas baserat på framtida EBIT-resultat för 2022, 2023, 2024 och 2025.
  • Säljaren har ingått lock up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av Köpeskillingen för en period om 18 månader från tillträdesdagen.
  • Tillträde kommer att ske senast 60 dagar från avtalsdagen.

”Genom förvärvet av Fitnessgrossisten tar Humble Group nu steget in på den norska marknaden på riktigt. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna entreprenören Øivind och teamet på Fitnessgrossisten till Humble. Bolaget har lyckats etablera sig som en marknadsledare inom distribution av kosttillskott och vi ser stora möjligheter med att integrera verksamheten med våra befintliga försäljningskanaler, produkter och varumärken. Vår position inom segmentet för sportnutrition stärks ytterligare genom att Fitnessgrossisten blir en del av gruppen och vi är naturligtvis över att tillsammans att stärka vårt erbjudande av högkvalitativa kosttillskott till både elitidrottare och gemene man” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).

”Det känns väldigt spännande att bli en del av Humble Group. Gruppen har en stark marknadsposition inom sportnutrition och med hjälp av deras breda nätverk kommer vi att kunna ta vår verksamhet till nästa nivå. Tillsammans kommer vi att sträva för att leverera kosttillskott av högsta kvalité till morgondagens kunder” säger Øivind Hansen, VD Fitnessgrossisten.

”Efter flera års framgångsrikt samarbete som leverantör ser jag nu fram emot att välkomna Fitnessgrossisten till gruppen. De har under åren byggt upp en väldigt fin verksamhet med redan gjorda investeringar i ett ytterst modernt, effektivt och skalbart lagerhanteringssystem. Jag har ett stort förtroende för Øivind med team och ser fram emot att med starka synergier inom varumärken, marknadsaccess och inköpskraft fortsätta utveckla verksamheten framåt med ökad lönsamhet, tillväxt och kundnöjdhet" säger Tomas Perérs, VD Golden Athlete AB

BAKGRUND OCH MOTIV
Fitnessgrossisten bedriver B2B-försäljning av högkvalitativa och konkurrenskraftiga kosttillskott samt B2C-försäljning av fitnesstillbehör från välkända varumärken via sina online-kanaler. Utöver distributionen tillhandahåller Bolaget även lagerutrymmen och förpackning av tredje-parts produkter. Fitnessgrossisten har en tydlig hållbarhetsprofil genom att de strävar efter att leverera de mest hälsosamma och högkvalitativa kosttillskottprodukterna.

Bolaget har sedan starten 2012 haft en stabil tillväxt med god underliggande lönsamhet. Ledningen i Humble har identifierat ett flertal materiella potentiella synergier inom bland annat försäljning och distribution.

FINANSIERING
Köpeskillingen finansieras genom emittering av vederlagsaktier och Humbles befintliga kassa.

RÅDGIVARE
Rämsell Advokatbyrå AB är svensk legal rådgivare och Advokatfirmaet Selmer AS är lokal legal rådgivare till Humble i samband med Transaktionen.

For further information, please contact:
Simon Petrén, CEO, Humble Group AB
Phone: +46 70 999 94 55
E-mail:
simon.petren@humblegroup.se

The information in this press release has been published by the above contact person, at the time stated by Humble's news distributor Cision at the time of publication of this press release.

ABOUT HUMBLE

Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group that delivers the next generation of consumer products that are good for people and the planet. Humble focuses on the foodtech, eco, sustainability and vegan segments. The companies are growing through organic growth, acquisitions and the exploitation of synergies in the different business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients. Humble's technology solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-reduced, sustainable and vegan products. For more information, visit www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE. FNCA Sweden AB is Humble's certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail:info@fnca.se

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements that reflect Humble's intentions, beliefs or expectations regarding Humble's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which Humble operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain words such as "believes", "expects", "anticipates", "intends", "estimates", "will", "may", "assumes", "should", "could" and, in each case, the negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although Humble believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialize or that they will be accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this press release by the forward-looking statements. Humble does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither Humble nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or the Nasdaq First North Growth Market's Rulebook for Issuers.