Humble Group meddelar att Bolaget kommer att genomföra en villkorad förtida inlösen av sina befintliga utstående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015243472 med ett utestående belopp om 300 MSEK (”Obligationer 2021/2024”) och befintliga utstående seniora säkerställda obligationer 2021/2025 med ISIN SE0016273742 med ett utestående belopp om 1 500 MSEK (”Obligationer 2021/2025” och tillsammans med Obligationer 2021/2024, ”Obligationerna”).

Datum för förtida inlösen är satt till den 22 augusti 2023. Den förtida inlösen är villkorad av att sedvanliga villkor för dragning på det nya kreditfacilitetsavtalet om 1 650 MSEK som ingåtts med Nordea, SEB och SEK (som kommunicerats genom pressmeddelande den 20 juni 2023) uppfyllts innan den 15 augusti 2023.

I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer Obligationer 2021/2024 att lösas in till inlösenpriset 100,95 procent av det totala nominella beloppet (d.v.s. 1 261 875 kronor per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta och Obligationer 2021/2025 kommer att lösas in till inlösenpriset 104,125 procent av det totala nominella beloppet (d.v.s. 1 301 562,50 kronor per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta (”Inlösenbeloppen”). Inlösenbeloppen kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 15 augusti 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldböckerna som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer de Obligationerna att avnoteras från Nasdaq First North.

En underrättelse om förtida inlösen sänds till direktregistrerade ägare av de Obligationerna enligt skuldböckerna per den 26 juli 2023.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den villkorade förtida inlösen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ)
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telefon: +46 8 61 32 888

The information in this press release has been published by the above contact person, at the time stated by Humble's news distributor Cision at the time of publication of this press release.

ABOUT HUMBLE
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group that delivers the next generation of consumer products that are good for people and the planet. Humble focuses on the segments foodtech, eco, sustainability and vegan. The companies are growing through organic growth, acquisitions and the exploitation of synergies in the different business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients. Humble's technology solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-reduced, sustainable and vegan products. For more information, visit www.humblegroup.se

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser. Tel: 08-528 00 399, e-mail: info@fnca.se