Höjning av finansiella mål

Mot bakgrund av Humbles starka utveckling under det andra halvåret 2021, har styrelsen beslutat att återigen höja och uppdatera de finansiella tillväxt- och lönsamhetsmålen på medellångsikt (2025).

The main reasons for the increased targets are as follows:

  • Humble har förvärvat fler bolag i ett högre tempo än väntat när de tidigare finansiella målen antogs i mars och uppdaterades i augusti 2021. Under de första nio månaderna 2021 har Humble ingått avtal om förvärv av totalt 20 bolag, där Humble ser en fortsatt stark förvärvspipeline framöver.
  • Humble har haft en stark utveckling sedan målen reviderades i augusti och ser en fortsatt hög tillväxt, tillgång till attraktiva förvärv samt har fått ett positivt mottagande från marknaden för nya produkter och varumärken, vilket gynnar den organiska tillväxten
  • Bolaget har etablerat en bas av verksamheter som har en underliggande tillväxt och samtidigt genererar starka och uthålliga kassaflöden
  • Humble har träffat ett samarbetsavtal med SEB som husbank, vilket stärker hela gruppens banktjänste- och kreditvillkor avsevärt jämfört med tidigare.
     

Mot bakgrund av ovan revideras målen till följande:

Tillväxt – 16 miljarder kronor nettoomsättning
Bolaget strävar efter att ha en kraftig omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att nå en nettoomsättning på 16 miljarder kronor proforma och ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 15 procent per år.

Lönsamhet – 1,9 miljarder kronor justerad EBITA
Bolaget målsättning är att uppnå en justerad EBITA på 1,9 miljarder kronor proforma.

 

Humble's other medium-term (2025) financial targets are set out below and remain unchanged:

Kapitalstruktur – Nettoskuld över justerad EBITDA <2,5x
Nettoskuld i förhållande till RTM (rullande tolv månader) proforma justerad EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger. Bolaget kan dock, under särskilda omständigheter, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med förvärv.

Utdelningspolicy
Överskottet ska delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Utdelning till aktieägarna förutsätter att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

 

“Med den starka underliggande tillväxten som vi redovisar för det tredje kvartalet, är det naturligt att vi höjer både försäljning- och lönsamhetsmålet, speciellt då vi redan ligger långt före målsättningen som uppdaterades i augusti 2021. Att vi även har så pass bra underliggande kassaflöden, trots att vi i rapporten inte konsoliderat flera av de mest lönsamma förvärven, ger oss utrymme att använda de finansiella instrument och samarbetsavtal med banker på bästa möjliga sätt och minimera utspädning för våra aktieägare under vår tillväxtresa. Vi har en fortsatt stark pipeline och märker ständigt av styrkan i vårt varumärke och attraktionen från entreprenörer som vill bli en del av Humble Group.” säger Simon Petrén, VD Humble Group AB (publ).
 

Byte av redovisningsprinciper och marknadsplats

Humbles aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Growth Market. Efter knappt två år av mycket stark tillväxt har Humble nått en storlek där Bolaget bedöms vara moget för att förberedas inför byte av marknadsplats. Ett villkor för upptagande till handel på reglerad marknad är att bolag använder IFRS som redovisningsprinciper. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att inleda processen för att byta redovisningsprinciper från K3 till IFRS och för att byta marknadsplats för Humbles aktie från Nasdaq First North Growth Market till reglerad marknad. Båda bytena beräknas kunna ske under 2023.
 

For further information, please contact:
Simon Petrén, CEO, Humble Group AB
Phone: +46 70 999 94 55

E-mail: simon.petren@humblegroup.se

This information is information that Humble Group is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information in this press release has been published through the agency of the contact person above, at the time stated by Humble Group's news distributor Cision when publishing this press release.

About Humble
Humble Group is a Swedish foodtech and FMCG group that delivers the next generation of consumer products that are good for people and the planet. Humble focuses on the foodtech, eco, sustainability and vegan segments. The companies are growing through organic growth, acquisitions and the exploitation of synergies in the different business units: brands, distribution, manufacturing and ingredients. Humble's technology solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-reduced, sustainable and vegan products. For more information, visit www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: 
info@fnca.se

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements that reflect Humble's intentions, beliefs or expectations regarding Humble's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which Humble operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain words such as "believes", "expects", "anticipates", "intends", "estimates", "will", "may", "assumes", "should", "could" and, in each case, the negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although Humble believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialize or that they will be accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this press release by the forward-looking statements. Humble does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither Humble nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North. Growth Market's rules for issuers.