Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 28 maj-11 juni 2020 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • Holding one (1) warrant of series TO3 entitles the holder to subscribe for one (1) newly issued share at a price of SEK 0.80 after recalculation according to the terms and conditions of the warrant.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
    • – 28 maj 2020 till och med 11 juni 2020;
    • – 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor finns på Bayns hemsida.

Annexes