Bayn Group AB (“Bayn”, ”Bolaget”) har under hösten 2020 startat upp testförsäljning av Tweek i Danmark, Finland, Norge, Tyskland och UK, där utfallet från den initiala periodens försäljning har varit över förväntan. Nu har bolaget säkrat flera större listningar i respektive land, där produkterna kommer att rullas ut i ett flertal top-tier livsmedel- och apotekskedjor under Q2 2021.

Tweek lanserades i Sverige 2018, där man nådde en ledande position inom sockerreducerad konfektyr efter mindre än 18 månader. Under 2020 har bolaget haft en tillväxt med 72 % på den svenska marknaden och har 7 smaker representerade på topp 20 varav 3 i topp 5. I Sverige har Tweek en marknadsandel på ca 35 % med distribution i 1500 butiker i den snabbväxande kategorin, som omsätter ca 110 MSEK på 10 miljoner invånare.

När man nu lanserar i flera större exportmarknader så som Tyskland och Englands, som tillsammans är ca 15 gånger större, ser Bolaget goda möjligheter att snabbt öka volymen om man lyckas replikera lanseringen från den svenska marknaden. Den initiala testförsäljningen i respektive land har gått mycket bra och Bolaget anser att de KPI:er som mäts vid utrullning t.ex. försäljning per butik och antal återköp, ser starkare ut än vad de gjorde när man lanserade i Sverige – Något som eventuellt kan förklaras av att marknaderna är mer mogna och mottagliga än 2018 samt att varumärket har stärkt portföljen, recept och smak ytterligare.

“Det är mycket glädjande att vi fått så pass bra respons från de nya marknaderna där vi rullat ut Tweek. Vi har en väldigt hög efterfrågan på produkterna från distributörer, inköpare och konsumenter och nu handlar det om att snabbt prioritera vilka kanaler och marknader vi tror mest på i närtid. Självklart har vi lärt oss mycket från den tid vi varit verksamma på svenska marknaden men det finns nya många aspekter att ta hänsyn till för att optimera lanseringen efter lokala kulturen och affärsstruktur. Vi känner oss spända för framtiden och vi siktar på att skala upp försäljningen ordentligt under våren.” – Lennart Arvidsson, VD Bayn Retail AB

Tweek är det ledande sockerreducerade varumärket i Sverige och har ett brett sortiment av socker-reducerade förpackade och lösviktsprodukter inom konfektyr. Varumärket har under hösten 2020 påbörjat lansering i flera exportmarknader som Kina, UK, Tyskland och de övriga nordiska länderna. Bolaget förvärvades tidigare i år av Bayn Group och ingår i koncernen under namnet Bayn Retail.

For further information, please contact:
Simon Petrén, CEO Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@bayngroup.com

The information in this press release has been published, through the agency of the contact person above, at the time stated by Bayn Group's news distributor Cision at the time of publication of this press release.

About Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn's ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn's certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Important information
This communication may contain certain forward-looking statements. Such statements are all statements that do not relate to historical facts and they contain expressions such as "believe", "estimate", "expect", "anticipate", "assume", "foresee", "intend", "may", "will", "continue", "should" or similar. The forward-looking statements in this release are based on various estimates and assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although Bayn believes that these assumptions were reasonable when made, such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors that are difficult or impossible to predict and are beyond Bayn's control. Such risks, uncertainties and important factors could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements in this communication. The information, beliefs and forward-looking statements in this communication speak only as of the date of this communication and are subject to change without notice.