Financial reports and presentations

För mer information vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humble Group Årsredovisning 2023
Senaste investerarpresentatioen (Q1 2024)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

+47

Number of companies

SEK 7 295 MILLION

Net turnover
LTM Q1 2024

SEK 531 MILLION

Adjusted EBITA
LTM Q1 2024