INVESTORS

Financial reports

Humbles finansiella rapporter finns på svenska här.
För mer information, vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Kvartalsredogörelse Humble Group Q3_SWE_2021-11-26 (PDF 1,6 MB)

Interim report Humble Group_Q2_2021-08-27 (PDF 1,5 MB)

Quarterly report Jan-Mar 2021 (PDF 1,5 MB)

Annual Report 2020 (PDF 4 MB)

Year-end report 2020 (PDF 1,5 MB)

Quarterly report Jul-Sep 2020 (PDF 2MB)

Interim report 2020 (PDF 2,1 MB)

Quarterly report Jan-Mar 2020 (PDF 2,5 MB)

Annual Report 2019 (PDF 1,9 MB)

Year-end report 2019 (2 MB)

Quarterly report Jul-Sep 2019 (2.4 MB)

Interim report 2019 (PDF 1,4 MB)

Quarterly report Jan-Mar 2019 (PDF 1,4 MB)

Annual Report 2018 (PDF 929 KB)

Year-end report 2018 (PDF 1,4 MB)

Quarterly report Jul-Sep 2018 (PDF 1 MB)

Interim report 2018 (PDF 1,2 MB)

Quarterly report January - March 2018 (PDF 1,3 MB)

Annual Report 2017  (PDF, 1 MB)

Year-end report 2017 (PDF, 4 MB)

Quarterly report July - Sept 2017 (PDF, 7 MB)

Interim report Jan - June 2017 (PDF, 5 MB)

Quarterly report Jan - March 2017 (PDF, 15 MB)

Annual Report 2016 (PDF, 755 KB)

Year-end report 2016 (PDF, 5 MB)

Quarterly report Jul - Sep 2016 (PDF, 3 MB)

Interim report Jan - Jun 2016 (PDF, 1 MB)

Quarterly report Jan - March 2016 (PDF, 6 MB)

Annual General Meeting 2016 (PDF, 38 KB)

Annual Report 2015 (PDF, 10 MB)

Quarterly report July-Sept 2015  (PDF, 942 KB)

Interim report 2015 (PDF, 666 KB)

Annual General Meeting 2015 (PDF, 52 KB)

Quarterly report Jan - March 2015  (PDF, 834 KB)

Annual Report 2014 (PDF, 903 KB)

Year-end report 2014 (PDF, 851 KB)

Annual Report Bayn Europe AB 2013 (PDF, 1 MB)

Annual Report Bayn Europe AB 1109-1212 (PDF, 739 KB)