Finansiella rapporter

För mer information vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humble Group Årsredovisning 2021

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

+40

Antal företag

5 974 MSEK

Omsättning proforma 2022

673 MSEK

EBITDA Adj. proforma 2022