INVESTORS

Calendar

2022

25 februari: Bokslutskommuniké

 

2021

26 november: Delårsrapport Q3

27 augusti: Halvårsrapport

28 maj: Delårsrapport Q1

6 maj: Årsstämma

– Fullmaktsformulär att företräda vid extra bolagsstämma 

– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande

14 april: Extra bolagsstämma
– Fullmaktsformulär att företräda vid extra bolagsstämma
– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
– Fullständiga optionsvillkor
– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
– Förslag till ny bolagsordning
– Styrelsens redogörelse enligt 14:8
– Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

9 april: Årsredovisning

5 mars: Bokslutskommuniké

5 februari: Extra bolagsstämma
– Fullmaktsformulär att företräda vid extra bolagsstämma
– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande

 

2020

25 november: Delårsrapport Q3

26 augusti: Halvårsrapport

5 augusti: Extra bolagsstämma
– Fullmaktsformulär att företräda vid extra bolagsstämma
– Styrelsens förslag till beslut
– Styrelsens redogörelse för apportegendomen
– Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
– Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för apportegendom
– Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

20 maj: Delårsrapport Q1

20 april: Årsstämma
– Fullmaktsformulär att företräda vid årsstämma
– Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordning och om emissionsbemyndigande

19 mars: Årsredovisning

11 mars: Extra bolagsstämma
– Fullmaktsformulär att företräda vid extra bolagsstämma
– Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning
– Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission
– Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
– Styrelsens redogörelse för apportegendomen 
– Revisorns yttrande över och granskning av styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
– Revisorns yttrande över och granskning av styrelsens redogörelse för apportegendomen
– Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och fastställelseintyg

20 februari: Bokslutskommuniké

 

2019

22 november: Delårsrapport Q3

27 augusti: Halvårsrapport

29 maj: Årsstämma  –  Fullmakt att företräda vid årsstämma 2019

23 maj: Delårsrapport Q1

21 mars: Årsredovisning

26 februari: Bokslutskommuniké

 

2018

22 november: Delårsrapport Q3.

27 augusti: Halvårsrapport.

31 maj: Årsstämma, kl 13.00, Hornsgatan 79, Stockholm.

24 maj: Delårsrapport Q1.

22 mars: Årsredovisning.

23 februari: Bokslutskommuniké.

20 februari: Extra bolagsstämma, klockan 13.00 på Hornsgatan 79, Stockholm. Läs mer här.

 

2017

23 november: Delårsrapport Q3.

12 september: Aktieträff, hotell Dalecarlia, Tällberg (arr Aktiespararna). kl 18.30.

25 augusti: Halvårsrapport.

24 augusti: Aktieträff, restaurang Sandflygsgården, Trollhättan (arr Aktiespararna). Läs mer here.. kl 18.30-21.30.

31 maj: Årsstämma, kl 13.00, Hornsgatan 79, Stockholm.

24 maj: Delårsrapport Q1.

23 februari: Bokslutskommuniké.

 

2016

14 november: Stora Aktiedagen, Svenska Mässan, Göteborg, 09:20-09:50.

3 oktober: Extra bolagsstämma, klockan 14.00 på Hornsgatan 79, Stockholm. Läs mer here..

21 september: Aktieträff, Clio Folkets Hus, Trollhättan (arr Aktiespararna). Läs mer here.. 18:30-21:00.

25 augusti: Delårsrapport Q2

24 maj: Delårsrapport Q1

18 maj: Företagspresentation på Stora Aktiedagen, Göteborg (arr Aktiespararna).

12 maj: Investerarträff, Ritz Nightclub, Kyrkogatan 2, Örebro. Från 18:00

9 maj: Investerarträff, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö (arr Herslow & Partners). 19:30-20:00.

2 maj: Företagspresentation på Stora Aktiedagen, Stockholm (arr Aktiespararna).

5 april: Årsstämma, kl 10.00, Hornsgatan 79, Stockholm.

23 februari: Delårsrapport Q4

 

2015

24 nov: VD Lucy Dahlgren ger en lunchpresentation kl 12-13 på Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm. Lunch serveras. Anmälan senaste dagen innan via > denna länk

23 november: Kvartalsrapport Q3 2015

23 november: Företagspresentation på Aktiedagen, Göteborg (arrangör Aktiespararna)

30 september: Företagspresentation på Aktiedagen, Malmö (arrangör Aktiespararna)

31 augusti: Kvartalsrapport Q2 2015

21 maj: Företagspresentation på Aktiedagen, Göteborg (arrangör Aktiespararna)

26 mars: Företagspresentation på Aktiedagen, Jönköping (arr Aktiespararna) > Se länk

22 januari: Seminarium om alternativa sötningsmedel i Milano

 

2014

12 november: Listningsdag på NASDAQ OMX First North > Se ”Trading announcement” från Nasdaq

1 oktober: Företagspresentation på Operaterrassen, Stockholm (arr Financial Hearings) >Se länk

29 september: Företagspresentation på Stora Analysdagen, Göteborg (arr Aktiespararna) >Se länk