Humble Smile Foundation är vår oberoende och ideella organisation som sedan 2014 arbetar för att främja oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt. Organisationen jobbar under WHOs riktlinjer och drivs av tandläkare.

Antal aktiva projekt
52
Antal barn vi hjälpt
105 500+
Antal aktiva länder
38

Vision

Vår vision är välmående och skrattande barn, med stora leenden. Vi ser framför oss en värld där människor tar kontroll över sin egen hälsa genom kunskap och rätt verktyg; en värld där munvårdsproblematik är ett minne blott och preventiv tandvård och därmed ökad hälsa är en accelerator för tillväxt oberoende av socio-ekonomisk status, ålder, religion, kön, nationalitet eller geografisk hemvist. Även i världens mest avlägsna hörn ska barn kunna leva hälsosamma liv och gå i skola utan tandvårdsproblematik.

The foundation

Humble Smile Foundations arbete tar avstamp i FNs hållbarhetsmål som symboliserar en effektiv och konkret plan för att skapa en bättre tillvaro, för människor såväl som vår planet, fram till 2030.

1% for Smiles verkar genom The Humble Smile Foundation, som leds av den framstående tandläkaren Dr Darren Weiss, tillsammans med sitt team. De har till dags dato direkt hjälpt mer än 100,000 barn runt om i världen, och indirekt förändrat vanor, rutiner och därmed livsöden för oändligt många fler.

1% for smiles

1% for Smiles finansieras direkt av Humble Groups donationer och är ett verktyg för social hållbarhet, vars primära fokus är att främja munvård i områden där den är som mest eftersatt, genom riktade projekt och samarbeten med lokala myndigheter och organisationer. Munhälsorelaterade problem såsom karies är ett globalt problem som inte bara orsakar direkt lidande, utan är även en inkörsport avseende andra medicinska komplikationer och tillstånd.

För mer info

Besök www.humblesmile.org