INVESTERARE

Konvertibler

Tabell

Från och med första emissionsdagen ska Bolaget i) tillgängliggöra på sin hemsida en tabell innehållandes antalet utestående Konvertibla Fordringar, Teckningsoptioner och Aktier emitterade genom Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner och ii) uppdatera tabellen omedelbart efter erhållande av en begäran från Investeraren om Konvertering av Konvertibel Fordran eller utnyttjande av Teckningsoptioner.

Antal utestående konvertiblerAntal lösta konvertibler/datumAntal aktier lösta via konvertiblerAntal utestående konvertibler
606 / 2017-12-15153 846 54
546/ 2018-01-30157 89448
486/ 2018-02-21176 47042
427/ 2018-03-20259 25935
358/ 2018-09-06800 00027
2727/ 2018-10-032 454 5450