INVESTERARE

Obligation och presentationer

Teckningsoptioner

TO-serieAntal optionerTeckningsperiodAntal aktier lösta via teckningsoptioner / datumAntal utestående teckningsoptioner
Ledningsoptioner113 6672019-08-01 till
2019-10-30
113 667* / 2019-10-300
Serie TO31 386 9372017-11-14 till
2020-11-30
346 778 / 2019-05-06
367 336 / 2019-05-25
316 569 / 2020-01-14
20 831 / 2020-06-11
268 144 / 2020-11-30
67 279* / 2020-11-30
0
Serie TO45 054 9942019-06-13 till
2019-06-18
4 436 816 / 2019-06-18
618 178* / 2019-06-18
0
Personaloptioner1 000 0002022-01-01 till
2022-03-31
01 000 000
Serie TO54 275 4832020-01-13
till 2020-01-22
3 265 858 / 2020-01-22
1 009 625* / 2020-01-22
0
Totalt11 831 081  1 000 000

* förfallna

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner nedan:

 

Ytterligare information finns hos Eminova Fondkommission.