Nyheter & Press

Humble bildar gemensamt bolag tillsammans med skaparna av ”Babblarna” – ett av Sveriges starkaste varumärken för barn

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har via dotterbolaget Humble Incubator AB (”Humble Incubator”) inlett ett samarbete med Hatten Education AB (”Hatten”) avseende lansering av produkter inom flertalet olika kategorier under varumärket ”Babblarna” via ett samägt bolag. ”Babblarna” är ett av Sveriges mest älskade varumärken för barn i åldrarna 1-5 […]

Läs mer

Humble creates a joint company together with the creators of “Babblarna” – one of the strongest brands for children in Sweden

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (“Humble”) has through its subsidiary Humble Incubator AB (“Humble Incubator”) initiated a collaboration with Hatten Education AB (“Hatten”) regarding launching of products within various categories under the brand “Babblarna” through a jointly owned company. “Babblarna” is one of the most beloved brands in Sweden for […]

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2023

  • Icke regulatoisk

Monday on the 19[th] of February at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the “Company”) publishes its quarterly report for the period October-December 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the fourth quarter, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Måndag den 19 februari klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden oktober-december 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det fjärde kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE DIVEST BAYN PRODUCTION AS PART OF STREAMLINING THE MANUFACTURING BUSINESS IN SWEDEN AND STRENGTHENING OPERATING RESULTS

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) ("Humble") has entered into a binding agreement with Kopper's Chocolate, LLC. regarding the sale of all shares in Bayn Production AB (the "Company"), formerly Koppers Candy Sweden AB (the "Transaction"). The Company is being divested as part of Humble's long-term strategy to streamline the Swedish […]

Läs mer

HUMBLE AVYTTRAR BAYN PRODUCTION SOM ETT LED I ATT RENODLA TILLVERKNINGSAFFÄREN I SVERIGE OCH STÄRKER SAMTIDIGT RÖRELSERESULTATET

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har ingått ett bindande avtal med Kopper’s Chocolate, LLC. avseende avyttring av samtliga aktier i Bayn Production AB (”Bolaget”), tidigare Koppers Candy Sweden AB (”Transaktionen”). Bolaget avyttras som ett led i Humbles långsiktiga strategi att renodla den svenska tillverkningsaffären, vilket bland annat innebär ökat […]

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Torsdag den 2 november klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden juli-september 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det tredje kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2023

  • Icke regulatoisk

Thursday on the 2[nd] of November at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the “Company”) publishes its quarterly report for the period July-September 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the third quarter, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Tisdag den 25 juli klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden april-juni 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det andra kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

Humble Group avser att ta upp nya bankfaciliteter om 1 650 MSEK samt genomföra en riktad nyemission om cirka 750 MSEK för att refinansiera befintliga obligationer och befintlig kreditfacilitet

  • Icke regulatoisk

För fullständigt pressmeddelande hänvisas till följande länk: https://humblegroup.se/investerare/riktad-nyemisson-juni-2023/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ) E-mail: simon.petren@humblegroup.se Telefon: +46 8 61 32 888 Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av […]

Läs mer