Nyheter & Press

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Torsdag den 2 november klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden juli-september 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det tredje kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2023

  • Icke regulatoisk

Thursday on the 2[nd] of November at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the “Company”) publishes its quarterly report for the period July-September 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the third quarter, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Tisdag den 25 juli klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden april-juni 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det andra kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

Humble Group avser att ta upp nya bankfaciliteter om 1 650 MSEK samt genomföra en riktad nyemission om cirka 750 MSEK för att refinansiera befintliga obligationer och befintlig kreditfacilitet

  • Icke regulatoisk

För fullständigt pressmeddelande hänvisas till följande länk: https://humblegroup.se/investerare/riktad-nyemisson-juni-2023/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Simon Petrén, VD, Humble Group AB (publ) E-mail: simon.petren@humblegroup.se Telefon: +46 8 61 32 888 Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av […]

Läs mer

HUMBLE STRENGTHENS THE PRODUCT OFFER WITHIN QUALITY NUTRITION

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (“Humble” or the “Company”) strengthens its product offering within Quality Nutrition, by investing in a beverage line for further expansion within the Quality Nutrition segment (the “Investment”). The investment will operate under Arena Nutrition (“Arena”) – the commercial offering for all manufacturers within Quality Nutrition. The investment aims to complement the existing offer and enables full-scale in-house beverage production.

Läs mer

HUMBLE STÄRKER PRODUKTERBJUDANDET INOM QUALITY NUTRITION

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller Bolaget”) stärker sitt produkterbjudande inom Quality Nutrition, genom att investera i en dryckeslina för vidare expansion inom Quality Nutrition-segmentet (”Investeringen”). Investeringen kommer att verka under Arena Nutrition (”Arena”) – det kommersiella erbjudandet för samtliga tillverkare inom Quality Nutrition. Investeringen syftar till att komplettera det befintliga erbjudandet och möjliggör för fullskalig intern dryckesproduktion.

Läs mer

HUMBLE CONTINUES TO GROW THE DISTRIBUTION IN THE FUTURE SNACKING SEGMENT

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (“Humble” or the “Company”) continues to expand within the Future Snacking segment – the category for reduced-sugar and more sustainable food and snack products. Among other things, the Company has expanded its domestic and international distribution for a number of its brands and carried out significant investments for continued high growth, increased capacity and quality.

Läs mer

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Torsdag den 4 maj klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden januari-mars 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det första kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE HAR FULLFÖLJT FÖRVÄRVEN AV PRIVAB YSTAD, PRIVAB TROLLHÄTTAN OCH PRIVABS MARKNADSBOLAG

  • Icke regulatoisk

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har fullföljt förvärven av Privab Grossisterna AB (“Privab Marknadsbolag”), Aktiebolaget Cool & Candy (“Privab Ystad”) och Skövde Snabbgross AB (“Privab Trollhättan” och tillsammans med Privab Marknadsbolag och Privab Ystad, “Privabbolagen”), vilka offentliggjordes av Humble den 16 januari 2023 (”Transaktionerna”).

Läs mer