Vårt Engagemang För Transparens

Humble Group är certifierad som en Nasdaq ESG Transparency Partner.

Denna certifiering signalerar ett företags engagemang i marknadstransparens och i att höja miljöstandarder genom informationsdelning. Att visa det här märket signalerar vårt ESG-engagemang direkt till allmänheten och genom transparens möjliggör för investerare att ta välinformerade beslut.

Humble Group är officiell undertecknare av UN Global Compact från och med juli 2022.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ med över 12 000+ företag globalt, baserat på VD:s åtaganden att implementera universella hållbarhetsprinciper som det nya normala för företag. Företag måste förbinda sig att gå med, och när de väl har accepterats, måste de uppfylla vissa rapporteringsstandarder och deadlines. Tanken är att främja framsteg genom transparent rapportering och egenansvar.

Vårt bidrag till de Globala Målen

Humble Group stöder FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och använder dessa mål som en vägledande ram för att anpassa vårt syfte till världens framsteg mot en hållbar och rättvis framtid.

Som ett globalt företag som tror på kollektiva åtgärder stödjer vi alla 17 mål för hållbar utveckling.

Vi inser dock att vårt bidrag till varje mål att variera beroende på vår påverkan, vårt beroende och vår omfattningen av vårt operativa nätverk. Här nedan framgår största påverkan och därför vår största möjlighet att göra ett positionsbidrag. Vi kartlägger vårt arbete mot specifika mål i vår års- och hållbarhetsredovisning.