Vårt Engagemang För Transparens

Humble Group är officiell undertecknare av UN Global Compact från och med juli 2022.

UN Global Compact är ett frivilligt initiativ med över 20 000+ företag globalt, baserat på VD:s åtaganden att implementera universella hållbarhetsprinciper som det nya normala för företag. Företag måste förbinda sig att gå med, och när de väl har accepterats, måste de uppfylla vissa rapporteringsstandarder och deadlines. Tanken är att främja framsteg genom transparent rapportering och egenansvar.

Humble Group använder Position Greens verktyg för hållbarhetsrapportering för att genom en datadriven metod samla användbara insikter från vår verksamhet. Vi förbättrar kontinuerligt vår hållbarhetsrapportering med stöd av Position Green för att anpassa oss till det ständigt föränderliga landskapet av ESG-ramverk och rapporteringskrav.

Humble Group är certifierad som en Nasdaq ESG Transparency Partner.

Denna certifiering signalerar ett företags engagemang i marknadstransparens och i att höja miljöstandarder genom informationsdelning. Att visa det här märket signalerar vårt ESG-engagemang direkt till allmänheten och genom transparens möjliggör för investerare att ta välinformerade beslut.